OFERTA


KONSULTACJE INDYWIDUALNE

DLA KOGO?

Dla zawodników, trenerów, dzieci i młodzieży, rodziców młodych sportowców, a także muzyków, aktorów - słowem dla każdego, kto chce wydobyć z siebie swój maksymalny potencjał i umieć go wykorzystać w kluczowych dla niego momentach.

PO CO?

Aby:

 • skutecznie radzić sobie ze stresem,
 • wzmocnić swoją koncentrację,
 • ulepszyć umiejętność komunikowania,
 • pracować nad swoją motywacją,
 • kształtować swoją pewność siebie,
 • nabyć umiejętność kontrolowania procesów myślowych,
 • wspomóc proces rehabilitacji i powrotu do sportu po kontuzji.

W rezultacie, aby poprawić swoje osiągnięcia i czerpać radość z tego co robisz! 

JAK?

Poprzez wykorzystanie TRENINGU MENTALNEGO i jego klasycznych technik: ustalania celów, technik wyobrażeniowych i relaksacyjnych, dialogu wewnętrzenego. 

PRACA Z DRUŻYNĄ

DLA KOGO?

Dla drużyn, zespołów, małych grup społecznych, które chcą usprawnić proces współdziałania, i dzięki temu zwiększać swoją efektywność. 

PO CO?

Aby:

 • wzmocnić spójność grupy,
 • zbudować poczucie drużynowej skuteczności,
 • efektywnie rozwiązywać konfikty wewnątrz grupy i zapobiegać ich powstawaniu,
 • zwiększyć motywację całej drużyny,
 • usprawnić proces komunikacji wewnątrzgrupowej,
 • poznać strukturę małej grupy.

W rezultacie, aby poprawić osiągnięcia drużyny/grupy i zwiększyć satysfakcję członków zespołu z przynależności do niej, a także aby wpłynąć na przywiązanie jednostek do swojej grupy.

JAK?

Poprzez wykorzystanie zmodyfikowanych, klasycznych technik treningu mentalnego, warsztatów grupowych, a także gier integracyjnych oraz psychologicznych. A także poprzez wykorzystanie narzędzi badawczych oraz form zabawowych służących diagnozie stanu wyjściowego zachodzących w drużynie procesów grupowych, oraz ewaluacji podjętych interwencji.

SZKOLENIA

DLA KOGO?

Dla klubów i związków sportowych, szkół, ale także innych firm i organizacji, którym zależy na rozwoju własnych pracowników. Szkolenia otwarte - dla każdego kto pragnie rozwijać swoją wiedzę, ale przede wszystkim własne umiejętności.

PO CO?

Aby:

 • nabyć konkretne umiejętności,
 • rozszerzyć dotychczasową wiedzę

W rezultacie, aby rozwijać się w tym co robisz! 

JAK?

Poprzez wykorzystanie głównie aktywnych form warsztatowych, wraz z elementami wykładowymi.

PUBLIKACJE, WYKŁADY, BADANIA

DLA KOGO?

Dla szkół, w tym uczelni wyższych, klubów i związków sportowych, czasopism popularnonaukowych. Dla każdego, kto chciałby rozpocząć ze mną współpracę także na polu naukowym, czy popularnonaukowym.

DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE:

I. Popularnonaukowe:

 • dla magazynu psychologiasportu.pl, m.in. "Team Building w sporcie", "RELAKSacja dla dzieci!", "Przebić się przez ścianę!", "Sędzia to też człowiek" i inne
 • "To tylko mecz! Czy aby na pewno?" dla Gazeta Wyborcza, dodatek Męski Świat, 14.12.2015

II. Naukowe:

 • m.in. publikacja w Human Movement, Baltic Journal of Health and Physical Activity, Medycyna Sportowa, Sport Wyczynowy i inne