maj 14

‚No pain, no gain’ – czyli słów kilka o kontuzji

by Zuza Wałach-Biśta in trener, zawodnik 0 komentarzy tags: kontuzja, psychologia sportu, trener, trening mentalny, zawodnik
‚Sport to zdrowie’ jak mówi stare polskie porzekadło. Czy ale aby na pewno? Dane wskazują, że liczba urazów zwłaszcza w sporcie wyczynowym, niepokojąco rośnie (Blecharz, 2008). Z oszacowań Williams i Anderson (2007) wynika, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych, co roku ponad 25 milionów ludzi doznaje kontuzji w wyniku aktywności sportowej. Powszechność urazów w środowisku sportowym, sprawiła, że sport coraz częściej bywa wręcz określany jako „wylęgarnia” urazów fizycznych (Schneider i in., 2006). Oczywiście najpowszechniejszą przyczyną pojawiających się urazów w sporcie są czynniki fizyczne, czyli przetrenowanie, braki i błędy w przygotowaniu technicznym, dłuższa przerwa w treningu, przemęczenie, niewłaściwa nawierzchnia boiska, oddziaływanie przeciwnika czy wady sprzętu sportowego (Weinberg i Gould, 2011). Ale w powstawaniu kontuzji niewątpliwie ogromną rolę odgrywa też i nasza głowa, a w głównej mierze przekonania jakie żywimy wobec sportu. Pewnie nie raz w trakcie treningu słyszałeś, że „trzeba być twardym”, że sport nie jest dla mięczaków. Nie raz spotykałam się z osobami, które wyznawały zasadę, że jeśli w trakcie treningu nic cię nie boli, to znaczy, że to nie był trening! W sporcie bardzo mocno zakorzeniona jest zasada ‚no pain, no gain’ w myśl której bez poświęcenia, wytrzymałości na ból i zmęczenia, nie można odnieść sukcesu. Nierzadko taką zasadę wyznają […]